INACTIVITAT FÍSICA: Un problema global

Com a fisioterapeutes considerem l’Activitat Física com una eina fonamental en la nostra feina, motiu pel qual l’exercici terapèutic va a formar part imprescindible del nostre treball. La inactivitat física és una pandèmia (paraula tant de moda en aquestos temps) silenciosa i quasi invisible per gran part de la població, però les dades són:

  • 31% dels adults són físicament inactius; més concretament els estudis ens marquen que un 34% de dones i 28% d’homes .
  • Quant a la població jove, el 80% de persones de entre 13-15 anys ho són d’inactius.
  • La inactivitat física té una major incidència en països més desenvolupats.
  • Aquesta augmenta amb l’edat.
  • La proporció d’adults que estan 4 o més hores asseguts per dia és del 42%.

 

Aquest fet comporta unes serioses conseqüències tant sanitàries com socials i econòmiques arreu del mon. S’ha vist una clara relació en patologies coronaries, accidents cerebro-vasculars, diabetis, diferents tipus de càncer, i un llarg etcètera. A més dels costos i conseqüències indirectes tant de l’estat com de les persones que ho pateixen.

Combatre aquesta inactivitat física ha de ser una prioritat per als professionals sanitaris, i com no podia ser d’altra manera, com a Centre sanitari ens unim a aquesta batalla.

Les recomanacions de la OMS són clares al respecte, 150 minuts d’Activitat Física aeròbica moderada, o 75 minuts intensa, a la setmana (caminar, córrer, bicicleta…). Sumat a exercicis de força muscular, almenys 2 dies a la setmana unes 8-10 sèries de 10 repeticions aplegant a fatiga. Aquestes recomanacions ens parlen de SALUT, i deuria ser una prioritat el seu compliment. Moltes vegades ens posem excuses: el temps, el material, la motivació, etc., però, un poc és millor que res. Trobem evidència (Wen 2011)  que amb tan sols 15 minuts de marxa “animada” durant 5 dies a la setmana es redueix un 13% el risc de patir una patologia deguda a la inactivitat física. Però no sols això, un article molt recent (Sciamanna 2021) ha demostrat l’efectivitat de 1 MINUT D’EXERCICI DIARI amb sentadetes i flexions (no fa falta material ni una gran infraestructura per a la realització d’aquest). Per tant, NO HI HA EXCUSES!!

No sols açò és important, la clau de l’exercici ve donada per la dosificació d’aquest. Per aquest motiu en el Centre estem especialitzats dins de l’exercici terapèutic en molts camps. És important posar-nos en mans de professionals qualificats per iniciar la pràctica d’Activitat Física de manera adequada, sobretot quan hi ha presència real o potencial de patologia. Les sessions clíniques individuals ens permeten adentrar-nos dins de cada cas per poder adaptar l’Activitat Física a cada persona, i sobretot són interessants en el moment en què la patologia estiga més present.

Per altra banda, les classes d’Exercici Terapèutic/Pilates Terapèutic permeten una inclusió de l’Activitat Física en la rutina diària, provocant així un canvi d’hàbits imprescindible per millorar la nostra SALUT, com sempre comptem amb professionals qualificats i grups reduïts per poder treballar amb la màxima garantia.

COLZE A COLZE PER UNA FISIOTERÀPIA DE QUALITAT!

demana cita prèvia envia formulari