Què és l’Esclerosi Múltiple?

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una patologia neurològica que afecta el Sistema Nerviós Central i pot manifestar-se per moltes parts de l’organisme i de formes diferents (arribant a conèixer-la com la “patologia de les mil cares”), per tant, els símptomes no apareixen amb la mateixa intensitat ni de la mateixa forma en totes les persones.

En la majoria de casos, l’EM apareix entre els 20 i els 40 anys, però també pot aparèixer en xiquets, adolescents i ancians. Aproximadament 2.500.000 persones tenen EM en el món i 55.000 persones a Espanya.

Causes:

La causa de la EM és desconeguda o idiopàtica, però pot estar lligada a la predisposició genètica, interactuant amb diferents factors ambientals de risc (estil de vida, infeccions, microbiota, vitamina D). Es tracta d’una patologia causada per l’atac del sistema immunitari a la mielina de les pròpies cèl·lules nervioses. 

Característiques:

Imatge extreta de: https://amigaesclerosismultiple.com

Encara que existeixen diverses presentacions l’EM remetent-recorrent és la més habitual (85% dels casos aproximadament). Aquesta forma d’EM es caracteritza per la presència de brots o períodes d’empitjorament temporal. Aquest forma pot evolucionar a presentacions més progressives en el temps.

Encara que en l’actualitat no existeix cap cura per a l’EM, cada vegada hi ha més estudis que aprofundeixen en què els hàbits de vida poden influir tant en l’aparició com en l’evolució de l’EM. Mantenir un pes corporal saludable, fer activitat física regular, no fumar i controlar els nivells de vitamina D, són alguns passos proactius que repercuteixen positivament al viure amb EM.

Tractament:

El tractament terapèutic de la EM busca controlar l’evolució, tractar els brots i millorar la simptomatologia. Quan al tractament farmacològic, no existeix tractament que cure l’EM però sí que modifique l’evolució i disminuïsca la quantitat de brots. D’altra banda el tractament rehabilitador és important sobretot per a tractar els símptomes, fet indispensable per a millorar la qualitat de vida, mantenir i recuperar la funcionalitat i facilitar una vida independent.

El programa rehabilitador adequat deu ser: 

  • Integral
  • Personalitzat
  • Interdisciplinari

Que oferim a la Trobada?

Des de fa anys col·laborem amb l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la Ribera per tal d’oferir els nostres serveis a aquelles persones afectades per aquesta patologia. Una Associació amb la qual tenim molta sort de col·laborar ja que sempre tracta de donar visibilitat i créixer per ajudar a les persones.

Al Centre el treball especialitzat des de la Fisioteràpia amb programes d’exercici, com hem comentat abans integrals i personalitzats, tractem d’afrontar les diferents seqüeles que poden presentar les persones afectades per aquesta patologia. A més, junt amb el treball de Logopèdia i Podologia, treballem la part més interdisciplinària, o com ens agrada més a nosaltres, transdisciplinària. Així podem ajudar a cada persona en EQUIP, per afavorir els millors resultats. 

També considerem fonamental la part educativa i divulgativa entorn a aquesta patologia, per tal d’oferir coneixement i recolzament des de les fases inicials.

COLZE A COLZE PER UN TRACTAMENT DE QUALITAT

1- Razazian N, Kazeminia M, Moayedi H, et al. The impact of physical exercise on the fatigue symptoms in patients with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2020;20(1):93. Published 2020 Mar 13. doi:10.1186/s12883-020-01654-y

2- Alphonsus KB, Su Y, D’Arcy C. The effect of exercise, yoga and physiotherapy on the quality of life of people with multiple sclerosis: Systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2019 Apr;43:188-195. doi: 10.1016/j.ctim.2019.02.010. Epub 2019 Feb 10. PMID: 30935529.

3- Kim Y, Lai B, Mehta T, Thirumalai M, Padalabalanarayanan S, Rimmer JH, Motl RW. Exercise Training Guidelines for Multiple Sclerosis, Stroke, and Parkinson Disease: Rapid Review and Synthesis. Am J Phys Med Rehabil. 2019 Jul;98(7):613-621. doi: 10.1097/PHM.0000000000001174. PMID: 30844920; PMCID: PMC6586489.

demana cita prèvia envia formulari