TREBALL MULTIDISCIPLINAR: NEUROPATIA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH

La neuropatia de Charcot-Marie-Tooth és una patologia que sol afectar tant a nivell motor com sensitiu, i és d’origen majoritàriament genètic.  La seua evolució és lenta i progressiva cursant  per una banda, una debilitat i atròfia muscular i per altra banda, amb una pèrdua de sensibilitat a les zones més distals del cos com ara les mans i els peus.

Aquesta atròfia muscular pot causar deformitats com ara peus cavus i/o dits de martell i la caiguda del peu, raó per la qual pot anar acompanyat de caigudes.

Els primers intents de classificació es feien per patrons hereditaris i clinico-patològics però des dels anys 60 va suposar un gran avenç fer la classificació per la velocitat de conducció nerviosa. Així doncs, es pot distingir entre:

  1. Lenta conducció nerviosa (afectació per la desmielinització): el 75% del casos 
  2. Preservació  (afectació per degeneració axonal): 25% dels casos.

El tractament d’aquest tipus de polineuropaties planteja grans incògnites. Per una banda, el  quirúrgic sol presentar problemes. Per altra banda, al farmacològic, es troba en investigació actualment. És per això, que el tractament rehabilitador guanya gran importància en aquesta entitat. El manteniment de la condició física general, l’augment de força i el treball aeròbic solen ser els pilars bàsics de tractament per mantenir les capacitats i previndre les contractures.

El tractament ortèsic  és de gran rellevància per evitar les caigudes. Les tres tipus de Fèrules AFO (ankle-foot orthosis) permeten millorar la postura en dinàmica del turmell respecte al peu ja que permet  una millora en la flexió de maluc en la període d’oscil·lació de la marxa. Aquesta estabilitat permet no haver de fer una acció compensadora per alçar el peu. 

La rehabilitació entesa com un continuum entre la fisioteràpia i la podologia són un pilar fonamental en el tractament de la neuropatia de Charcot Marie Tooth així doncs, entre ambdues es pretén mantenir el rang de mobilitat funcional i amb els elements ortèsic preservar la mobilitat i possibilitar la deambulació.

En aquest tipus de casos és més que patent la importància d’un tractament adequat i desde diferents perspectives dins dels professionals de la salut. Al Centre tenim la sort de contar amb un equip multidisciplinari per oferir a cada persona el tractament i la visió més adequada. NO DUBTES EN POSAR-TE EN BONES MANS PER CUIDAR LA TEUA SALUT!

 

COLZE A COLZE PER UN TRACTAMENT DE QUALITAT!

 

Bibliografia:

 

  1. Corrado B, Ciardi G, Bargigli C. Rehabilitation Management of the Charcot-Marie-Tooth Syndrome: A Systematic Review of the Literature. Medicine (Baltimore). abril de 2016;95(17):e3278.
  2. Jani-Acsadi A, Krajewski K, Shy ME. Charcot-Marie-Tooth neuropathies: diagnosis and management. Semin Neurol. abril de 2008;28(2):185-94.
  3. Kenis-Coskun O, Matthews DJ. Rehabilitation issues in Charcot-Marie-Tooth disease. J Pediatr Rehabil Med. 2016;9(1):31-4. 

demana cita prèvia envia formulari